Atölye
Kaynaklar

Kadim Bilgelik Atölyesi

Ali Naki Gündoğdu

Atölye İçeriği

Bu atölyemizdeki sohbet konularımız aşağıda belirtildiği gibidir;

1-Kadim Bilgeliğe Giriş

2-Anadolu Bilgeliği

3-Kadim Hermes Bilgeliği

4-Yunan Felsefesi

5-Kadim Pers Geleneği

6-Orfe Bilgeliği

7-Vahdet-i Vücûd Geleneği ve Muhyiddin Arabi

Bu belirtilmiş konular her ne kadar başlık olarak verilmiş olsa dahi, bu atölye çalışmasında “temel seviye” Kadim Felsefi sohbetler gerçekleştirilmiş ve tüm bahsi geçen geleneklerin içinde bir yolculuk yapılmıştır adeta. Amaç; dinleyiciye farklı bakış açılarından pencereler açabilmek olmuştur. Umarız kalplerde yerini bulsun sözler.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe & Psikoloji eğitimi gördü. 1998-2003 yılları arasında Bilim Felsefecisi ve Matematikçi M.Yılmaz Öner ile Fizik & Felsefe alanında (Master/Doktora) çalıştı. Özgür Üniversite (Türkiye Ortadoğu Forumu Vakfı) bünyesinde Kadim İrfan Öğretileri ve Felsefe üstüne dersler verdi. Bir dönem Bursa Devlet Tiyatrosu'nda "Neyzen Sanatçı" olarak çalıştı. Çalışmalarını poetik felsefe, müzik, kadim bilgelik üstüne yürüten Ali Naki Gündoğdu ayrıca birçok filmin ve tiyatro oyununun müziklerini yapmıştır...

Atölye İçeriği

1
Abonelere özel

Kadim Bilgeliğe Giriş

Eski Yunan dilinde söz kavramını vermek için üç sözcük vardı: Mythos, Epos, Logos...

Mythos; söylenen veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamlarına gelir. Epos; belli bir ölçüye ve düzene göre söylenen sözdür. Logos; gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. İdris Nebi mekteplerinde, Zarahostra'nın Pers geleneğinde, Orfe'nin bilgeliğinde, Anadolu'nun dergah ve ocaklarında, Selçuklu ve Osmanlı'nın külliye mekteplerinin ve dergahlarıının ana temel söyleminde olan sembol: Logos! Anlam ve titreşimi farklı geleneklerde farklı olsa da, manası Bir'dir. Dinliyoruz.
2
Abonelere özel

Anadolu Bilgeliği

Varlığın nesneleştirilmediği, kadim bilgeliği kendinde cem etmiş 5 uygarlığın, günümüze taşınmış izleklerini takip ediyoruz. Anadolu Bilgeliğinden, Yunan felsefesine, Kadim Hermes bilgeliğinden Üryan mekteplerine geniş bir yolculuk var bu bölümde. Tarifi mümkün değil, haydi buyrun dinlemeye. Üstelik Yunus'dan bir Avaz eşliğinde.

3
Abonelere özel

Aşıklar Yolunda

Anadolu kadim bilgeliğinde kıssadan hisseler. Kadim bilgelik sayesinde sade ve basit bir şekilde kendi mitoslarımızla bağ kuruyoruz. Müziğin, sazın, neyin kutsiyeti ve anlamı. Asa'ya dönüşmüş enstrümanların sırrı, Anadolu'da Alevi, Bektaşi, Mevlevi geleneklerindeki sembolleri okumak-idrak etmek üzerine bir sohbet ve güzel bir Ney dinletisi sizi bekliyor.

4
Abonelere özel

Kadim Hermes Mısır Bilgeliği

Anadolu bilgeliğinden devam ediyoruz ve yolculuğumuzu Kadim Hermes ve Mısır bilgeliği yanında, Yunan felsefesi ile de besliyor, zenginleştiriyoruz.

5
Abonelere özel

Kadim Pers Bilgeliği

5 büyük uygarlığın ulu sultanlarının nurundan, aklından, bilincinden olan Zerdüşt, Zerdüştlük diye tarihe geçmiş olan bir kültür, din sisteminin aktarıcısıdır. Bakış açılarımızı genişletecek bir yolculuk bizi bekliyor.

6
Abonelere özel

Orfe Bilgeliği

Yunus Emre'nin bir nefesiyle bu bölüme başlarken, 3000 yıl önce Orfe'nin yapmış olduğu bir çağrının sesiyle, nuruyla titreşiyoruz. Hepsi Bir. Kendini kendinden doğurmuş, öze yolculuğunu tamamlamış ve bir ayin-i cem meydanında pir-i muganların nefesinden doğmuş olan Orfe, 15 yıl Mısır mekteplerinde inisiyasyonlarını tamamlamış ve Trakya'ya gelip inisiyasyon okullarını açmıştır. Nurunu Anadolu'ya getirmiştir. Zira hakikatı bilen söyleyemez, hakikat bir mekanda, bir cemde birlik halinde yaşanır. Alevi ve Bektaşi geleneklerinin, ritüellerin temellerini de görüyoruz bu bölümde.

7
Abonelere özel

Vahdet-i Vücûd Geleneği ve Muhyiddin Arabi

Vahdet-i Vücud geleneğini Tasavvuf'ta ifade eden Muhyiddin İbn-ül Arabi sohbetine davetlisiniz. 1165-1240 yılları arasında yaşamış olan ve kendinden önce yaşamış peygamberler silsilesini kapsayan Arabi, gelenekte Şeyh-ül Ekber olarak anılır.

"Yoluma, gönlüme, eserlerime bu derde müştehak olmayanlar girmesin" der. 900'den fazla eser bırakmış, Hz.Mevlana'ya 80.000 nefes söylemiştir. Tüm söylediklerini en kısa özetle derlersek; "Hamdım, piştim, yandım. Edep Ya Hû."

Üye Ol

Eğer tüm içeriklere ulaşmak ve atölyelerin tamamını izlemek istiyorsanız, üye olabilirsiniz.

Parola sıfırla