Geleneksel İyileştirici Hareketler

Alper Akçay

Atölye İçeriği

Anadolu tasavvuf geleneğimizin cana can veren ışığıyla arınarak, kalbimizin gerçek mânâsını hareket ritüelleri aracılığıyla keşfedeceğiz. Kalp, tekallub kelimesinden türemiştir. Hal değiştiren, sürekli değişip dönüşen anlamlarına gelir. Bu değişim yolculuğu kendi içimize yaptığımız bir yolculuktur.
Bedensel hastalıklar kadar, ruhsal ve zihinsel, kısaca manevi hastalıkların ortaya çıktığı değişik bir zamandayız. Öze dönüş kervanına katılarak bu atölyedeki pratiklerin iyileştirici yönünü deneyimlemeye hazır mısın? Öze dönüş, insanı içindeki huzura, yani Allah’ın huzuruna götürür. Tasavvuf, hakkında konuşulmaktan daha çok yaşanması gereken içsel bir yolculuktur. Maden, bitki ve hayvan vasıflarıyla yaratılmış beşerin insan olma sanatıdır.
Atölyeyi bölüm 1-2 , bölüm 3-4 olarak sırasıyla deneyimleyebilirsin. Bölüm açıklamalarını dikkatlice takip ederek, bazen bir bölümde tekrarlar da yapabilirsin. Haydi gönlümüzün pasını silelim ve aşk kervanına katılalım.

İstanbul doğumlu olan Alper Akçay, Fethiye ve İstanbul’da yaşıyor. Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde lisans ve yüksek lisansını (MFA) tamamlayan Akçay, aynı üniversitede fotoğraf ve video departmanı araştırma görevlisi olarak çalıştı. Görsel alandaki eğitimine, beden ve hareket disiplinlerini ekledi. Dans merkezli birçok derinleşmiş atölye çalışmaları, sema ve semah gibi geleneksel, mistik, meditatif hareket biçimlerinden ilham alarak sanat hayatına yön verdi. Yeni medya, performans sanatı, dans, video, fotoğraf gibi alanlarda kendi eserlerini üretti ve karma sergi, proje ve performanslarda yer aldı. Beden, masaj, hareket ve dans odaklı birçok atölye ve sertifika programlarına katıldı. Son yıllarda Türkiye, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu’nun da aralarında bulunduğu uluslararası birçok sahne, festival ve projede, dans ve özgün dönüş performanslarıyla sahne alıyor. Çeşitli sanatçı ve kurumlarla birlikte proje ortaklığı yapıyor. Türk Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ile çalışan Akçay, dünyaca ünlü World müzik sanatçısı Mercan Dede ile de aynı sahneyi paylaştı. Hayata bakışını şekillendiren bilgi ve deneyimlerini, yerel ve uluslararası sanat festivallerinde, inziva ve şifa etkinliklerinde, komünite buluşmalarında paylaşıyor. Ayinsel dans, Yaratıcı ve İyileştirici hareket gibi alanlarda uluslararası eğitmenlerle ortak atölye ve inzivalar gerçekleştiriyor. Karışık teknik masaj, anatomi bilgi ve deneyimine sahip olan Akçay, Sezgisel Beden Terapi adıyla gerçekleştirdiği masaj odaklı holistik bireysel seanslarıyla şifayı paylaşıyor. Skinner Releasing, Japon Butoh dansı, doğaçlama ve modern dans, yaratıcı hareket, yoga gibi alanlardan ilham alarak kendi çok yönlü hareket pratiğini sürdürüyor. Tasavvuf yolunda yürüyor, dönüş ritüelleri üzerine araştırmalar yapıyor. 15 yıldan fazla süredir Mevlevi Sema ve Alevi – Bektaşi Semah’ı pratik ediyor. Kendisi aynı zamanda VAWAA Uluslararası sanatçı platformu ve UNESCO CID Paris Uluslararası Dans Konseyi üyesidir.

Atölye İçeriği

1
Abonelere özel

Sil Gönlün Pasını

Bu bölümde, hareketli bir ibadet olan Sema'nın geleneksel halinden ilham alarak, zahiri (görünen) taraftan çok, batıni (görünmeyen) ve daha derin iç anlamlara da temas edeceğimiz bir dizi deneyime dayalı egzersizler yapacağız. Dileğimiz; bu atölyeyi manevi tadı alarak deneyimleyebilmeniz yönünde. Her şeyi sevgiyle birleştiren o kudrete beraber yoğunlaşalım. Bir nokta, bir ışık , bir nur. Senin kalbinde... Kalbin Uyanışı: ‘’Hâlden yeni Hâle’’ Kalbin Onayı: ‘’Sevgiliyi Yâd’’ Kalbin Esrimesi: ‘’Aşkın Ebedi Şarkısı’’ Bu egzersizler arınma, zikir ve vecd haline uzanan bir dizi ruhsal deneyim ve bir kısa meşki içeriyor. Bu bölümü, diğer bölümlerin bir ön hazırlığı olarak uygulamanız faydalı olacaktır. Egzersizleri yaptıktan sonra mutlaka Sema dönmek zorunda değilsiniz. Belki bir dönem, bir süre boyunca bu uygulamaların bazılarını ya da tümünü her gün bağımsız bir şekilde çalışmak isteyebilirsiniz.
2
Abonelere özel

Dervişlerin Kervanı

Bu bölümde geleneksel yoldan ilham alarak, Sema’nın semboliklerinin batıni anlamları ve çark etmeyi (dönmeyi) deneyimlemek üzere Kalbin Tevazusu: ‘’Toprakla Görüşmek’’, Kalbin Hizmeti: ‘’Aşka kol açma’’ adıyla bazı pratikler ve serbest dönüş çalışmaları yapacağız. Bu dönüşlerin manevi ve batıni yönünü deneyimlemek için kısa uygulamalar hazırladık. Dervişlerin kervanı, manevi yolculuk yaptığının farkında olan tüm canlardan oluşmaktadır. Yani bu bir öze dönüş, yuvaya dönüş semboliğidir.
3
Abonelere özel

4 Element Nefesi

Geleneksel iyileştirici hareketlerde, zikir ve nefes gerekli arınmayı ve kalple derinden bağ kurmayı sağlar. Benliğin sınırlayan duvarlarını yıkarak ötesine geçmemize, Yaratan ve yaratılmış olanlarla derin bir bağ kurmamıza yardım eder. Bu bölümde uygulayacağımız, Sufi İnayet Han ve öğrencilerinin de uyguladığı bir egzersiz. 4 elementin kalitelerini, nefes ve hareketle birlikte ele alacağız. Bu çalışma, kalbi akort etmemize yardımcı olarak bizi derin çalışmalara hazırlıyor. Aynı zamanda içinde yaşadığımız dünya, bağlantıda olduğumuz komünler ve bizden önce bu yolda yürümüş atalarımızla da bir bağ kurmamızı sağlıyor. Çalışmayı, atölyenin diğer bölümlerinin ön hazırlığı gibi uygulayabilir ya da tek başına bu bölümü deneyimleyebilirsin.
4
Abonelere özel

Semah’ta Ağırlama ve Dara Durma

Alevi-Bektaşi Semahlarımızın bir kutsiyeti vardır. Yaşanılan olaylar, insanın gerçeğini ve hakikate dair sırlarını içerir. Yapılan duruş ve hareketler, görünmeyen mânâları bedenlendirdiğimiz ortaya çıkışlardır. Bu hareketler aracılığıyla batıni olan zahire ve diğer insanlara, canlılara taşınır. Bu bölümde 3 farklı Semahımızın dara durma ve ağırlama bölümlerine, buradaki sembollerine değineceğiz. Ağırlamada kişi kendiyle baş başa kalır. Bedeni, ruhu ve aklı birleştirdiği önemli bir evredir. Kişi kendiyle birleşir. Çalışmayı yapacağın alanda rahat hareket etmek için kendine biraz yer açabilirsin.

Üye Ol

Eğer tüm içeriklere ulaşmak ve atölyelerin tamamını izlemek istiyorsanız, üye olabilirsiniz.

Parola sıfırla