Şiddetsiz İletişim Rehberliğinde Şefkat Durakları

Deniz Spatar

Atölye İçeriği

Bu atölye, Marshall Rosenberg’in Şiddetsiz İletişim yönteminin rehberliğinde günlük hayatına taşıyabileceğin bir şiddetsizlik farkındalığı edinmeni desteklemek için tasarlandı. Hem kendin hem de başkalarıyla ilişkilerinde bağlantının nerede ve nasıl koptuğu konusunda bilgilere ve pratik örneklere bu atölyeyi izleyerek ulaşabilirsin. Videoları sunulduğu sırada izlediğinde kendine ve başkalarına şefkati engelleyen iletişim biçimlerini ve bunların yaşamın içindeki kaynaklarını keşfedebilir ve şefkatli iletişime dönüştürmek için yollar bulmak için ilham alabilirsin. Deniz Spatar’ın sunduğu bölümlerin içinde anlatılanların uygulamasını da bulacaksın. Şefkati engelleyen iletişim biçimlerine daha yakından bakmanı sağlayacak bir bölüm de, atölyenin konuk eğitmeni CNVC Sertifikalı Eğitmen Stephan Seibert tarafından sunuluyor. Atölyenin 7. bölümünden itibaren, şiddetsiz iletişimin de desteğiyle Mevlana’nın Misafirhane şiirinin izini süreceksin.

İnsan kısmı bir misafirhane,
Her sabah yeni birisi gelir.
Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik,
Aniden farkına varmak bir şeyin,
Hepsi beklenmedik misafir.
Hepsini karşılayıp eyle!
Evini vahşetle süpürüp,
Bütün mobilyalarını boşaltan
Bir kederler kalabalığı bile gelse.
Her geleni alnının akıyla misafir et.
Olur ki yeni bir zevk getirmek için
Boşalttılar evini.
Karanlık düşünce, utanç ve garez,
Hepsini gülerek karşıla kapıda
Ve buyur et içeri.
Minnettar ol her gelene
Kim gelirse gelsin.
Çünkü bunların her birisi
Öte taraftan bir kılavuz
Olarak gönderildi.

Çocukluğu politik kutuplaşmanın gün be gün arttığı, şiddetin günlük gerçek halini aldığı 1970’lerin sonu, 1980’lerin başının İstanbul’unda geçti. Bu süreci 1980 Askeri Darbesi izledi. Bunlara çocuk olarak tanık oldu ve ailesiyle birlikte birinci dereceden etkilendi. Hal böyle olunca, gençliğini barış için aktif bir şeyler yapma çabasıyla geçirdi. Yıllar geçtikçe şunu fark etmeye başladı; şiddetten şikayet ediyordu ancak kendi eylemleri ve sözleri de hem kendisine, hem de başkalarına karşı bir tür şiddet yaratıyordu. Bunu anlayınca sarsıldı ve edebiyata sığındı. Açık Radyo’da, Açık Dergi içinde Öykü Bülteni adlı bir program hazırladı ve sundu. Çeşitli edebiyat dergilerinde öykülerini yayınladı. 2003’te öyküleri, kitap olarak da yayınlandı. 2011’de zihninin ve bedeninin kaldırabileceğinden daha fazla çalıştığı bir dönemde, Yoga, Meditasyon, Mindfulness, çeşitli beden terapileri, aile dizimi gibi öğretiler ve metotlarla tanıştı. Aralarında Yoga Terapi’nin de bulunduğu 1.500 saatten fazla Yoga Hocalık Eğitimi’ni tamamladı. 2013’te Yoga’nın “ahimsa” ilkesinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, kendini Vivet Alevi’nin yıllık eğitim programında buldu. O günden itibaren, Vivet Alevi’nin yıllık programına 5 kez, çeşitli rollerle (katılımcı, asistan, asistan eğitmen, eğitmen) katıldı. Süreç içinde, başta Stephan Seibert olmak üzere, Sura Hart, Liv Larsson, Françoise Beausoleil, Marie Miyashiro gibi pek çok Şiddetsiz İletişim eğitmeninden eğitim ve destek aldı. CNVC’nin nvctraining.com sitesinin halen sıkı bir takipçisi. 2016’da son kurumsal işi olan TEMA Vakfı İletişim Bölüm Başkanlığı’ndan ayrıldı. Böylece, zamanını tamamen Türkiye’de Şiddetsiz İletişim’in yayılmasına katkıda bulunmak için planlamaya, hayatını Şiddetsiz İletişim’den öğrendiklerini paylaşarak sürdürmeye başladı. Şiddetsiz İletişim eğitmenlerinden olduğu kadar, Yoga-Meditasyon-Beden Terapileri, Krishananda ve Amana’nın Learning Love (Sevgiyi Öğrenmek) ve Thomas Huebl’in Transparent Language (Şeffaf Dil) metotlarından da etkilendiğini söyleyen Deniz Spatar, tüm bu öğrendiklerini Marshall Rosenberg’in Şiddetsiz İletişim ile sunduğu sadelik içinde derinleştirerek değerlendirmekten çok keyif alıyor. Öğrendiği her metotla birlikte, Şiddetsiz İletişim’in sadeliğine ve hayatın içinde uygulanabilirliğine hayran kaldığını da söylüyor. 2015’de aday olduğu, Marshall Rosenberg tarafından kurulan Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi’nin (CNVC) eğitmenlik sertifika sürecini, 2018’de tamamladı. Mentorluk ve Değerlendirme Günleri’nde (Mentoring Assesment Days-MAD); Vivet Alevi, Stephan Seibert ve Towe Widstrand’ın denetmenliğinde (asesör) Sertifikalı Eğitmen olarak CNVC’ye önerilmesine hep birlikte karar verdiler. Türkiye’deki CNVC Sertifikalı Eğitmenler Vivet Alevi ve Judy Bleil Saruhan’ın ardından üçüncü sertifikalı eğitmen olmak, gençlik yıllarından itibaren içinde hep canlı olan, toplumsal barışa hizmet edebilme umudunu besledi ve onu daha da motive etti. Açık Radyo’da yayınlanan “Bir Yaşam Dili: Şiddetsiz İletişim” programının Canan İrtem’le birlikte yapımcılarından biri olan Deniz Spatar, yine Canan İrtem’le birlikte radyo programının devamı olarak kurdukları Zürafa Sohbetleri adlı YouTube kanalını da yürütmekte. Seminerlerinde katılımcılara güvenli bir keşif alanı yaratmaktan ve şiddetsizliğin gücünü hayata geçirme konusunda cesaret daveti sunmaktan coşku duyuyor.

Atölye İçeriği

1
Abonelere özel

Şiddetsiz İletişim’in Kalbi: Gönülden Vermek

Bizi doğamızdaki şefkatten koparan, şiddet ve sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? Ve tam tersine, bazı insanların, en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkate bağlı kalmalarını sağlayan şey nedir? Bu bölümde bu sorular ekseninde Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim yönteminin tanımı ve temellerine giriş yapıyoruz.
2
Abonelere özel

Çakal ve Zürafa Simgeleri

Birisi bize sözlü ya da sözsüz olarak olumsuz bir mesaj verdiğinde onu nasıl algılayacağımıza dair dört seçeneğimiz var. Bu dört seçenek nedir ve Şiddetsiz İletişim'de Çakal ve Zürafa sembolleri pratiğimize nasıl hizmet eder?
3
Abonelere özel

Şiddetsiz İletişim’in Dört Adımı

Şiddetsiz İletişim bizi, dikkatimizi neyi istemediğimizden, neyi istediğimize çevirmeye davet ediyor. Marshall Rosenberg diyor ki: “Her ne kadar bu yöntemden bir ‘iletişim süreci’ veya ‘şefkat dili’ olarak söz etsem de Şiddetsiz İletişim, bir süreç veya dilden fazlasıdır. Daha derin seviyede Şiddetsiz İletişim, dikkatimizi, aradığımız şeyleri bulabileceğimiz yerlere odaklamamızı sürekli olarak hatırlatır.” Tüm bu niyetle de, dikkatimizi “şimdi”ye odaklamamıza rehberlik etmek üzere dört temel bileşen var: Gözlem, Duygu, İhtiyaç, Rica.
4
Abonelere özel

İhtiyaç Farkındalığı ve Rica

Şiddetsiz İletişim’in üçüncü bileşeni, duyguların kökünde yatan ve onlara neden olan ihtiyaçlardır. İhtiyaçlar içimizdeki yaşam enerjisinin ifadeleridir. Canlı olmamızın kaynağıdır. Stratejilerle ihtiyaçları karıştırdığımızda ve belli bir strateji ya da çıktıya takıldığımızda genellikle ortaya acı çıkar. İşe yaramayan stratejileri ve çıktıları bırakarak kendimizi acıdan özgürleştirebiliriz. Kendi içimizdeki ihtiyaçlarımızla buluşarak, doğal olarak ortaya çıkan yaratıcılığın bizi ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız başka stratejiler bulmaya yöneltmesine alan açarız. Böylece bilincimizi bolluk yönünde eğitiriz. İhtiyaç farkındalığını eyleme geçirmek için ise Şiddetsiz İletişim'in rica adımını kullanırız.
5
Abonelere özel

Empati, Kendime Empati

Şiddetsiz İletişim'de empati nedir? Kendime empati nedir? Bizi empatik mevcudiyette kalmaktan alıkoyanlar nelerdir?
6
Abonelere özel

Takdir ve Şükran

Marshall Rosenberg, övgü ve iltifatları yaşama yabancılaştıran ifadeler arasında sayıyor. Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabında şöyle diyor: "Bu şekilde ifade edilen takdir, konuşanın aklından geçenlerin çok azını ortaya koyar ve konuşanı yargıç koltuğuna oturtur. Ben olumlu-olumsuz tüm yargıları hayata yabancılaştıran iletişim biçimleri olarak tanımlarım." Peki takdir ve şükranı tam olarak ifade etmenin yolu nedir?
7
Abonelere özel

Misafirhane’nin Kapısında

Anksiyete, öfke, utanç, suçluluk, kıskançlık... Bunları hissetmek hiç de kolay değil. Bu duygular geldiğinde ne yapıyorsun? Peki ateş çemberinden geçmenin hediyeleri neler? Bu konforsuz duyguların hediyelerini almak için neler yapabiliriz? Bu bölümde Deniz Spatar, Mevlana'nın Misafirhane şiirinden ilhamla ve şiddetsiz iletişim rehberliğinde ateş çemberinden nasıl geçebileceğimizin izini sürüyor.
8
Abonelere özel

Bir Uyandırma Alarmı: Öfke

Öfke, senin için önemli olanlar ile bağının kopmuş olduğunu ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını duyuran bir alarm sistemi.
9
Abonelere özel

İlişki Termostatı: Utanç

Karşılıklı saygıya, bütünlüğe ve topluluğa dair hayati ihtiyaçlarımızı hatırlatan, çevremizle karşılıklı bağlarımıza dair bir termostat olarak utancın hediyeleri.
10
Abonelere özel

Labirentten Çıkış: Suçluluk

Senin hatan, benim hatam kısır döngüsünden; suçlu aramak. Kendini suçluluk labirentinden çıkarmak için bir rehber.

Üye Ol

Eğer tüm içeriklere ulaşmak ve atölyelerin tamamını izlemek istiyorsanız, üye olabilirsiniz.

Parola sıfırla